Dispensasjon fra byggeforbudet må nabovarsles

Status: Valid

Definition: Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet som gjelder langs sjø og vassdrag skal nabovarsles. Nytt varsel må sendes ut, og du må sende inn ny kvittering for nabovarsling når dette er gjort.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.28

Hierarchical code lists

Broader item

Plan

More specialized term