Dispensasjon fra byggeforbud

Status: Valid

Definition: Det du søker om krever dispensasjon fra byggeforbudet som gjelder langs sjø og vassdrag. Du må sende inn en søknad om dispensasjon fra dette byggeforbudet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.27

Hierarchical code lists

Broader item

Plan

More specialized term