Dispensasjon fra kommuneplanen må nabovarsles

Status: Valid

Definition: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen skal nabovarsles. Nytt varsel må sendes ut, og du må sende inn ny kvittering for nabovarsling når dette er gjort.

Updated: 30.04.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.21