Dispensasjon fra kommuneplanen

Status: Valid

Definition: Det du søker om er ikke i tråd med alle bestemmelsene kommuneplanen som gjelder for denne eiendommen. Du må sende inn søknad om dispensasjon fra følgende bestemmelse: [Saksbehandler fyller ut]

Updated: 30.04.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.20