Dispensasjon fra reguleringsplanen må nabovarsles

Status: Valid

Definition: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen skal nabovarsles. Nytt varsel må sendes ut, og du må sende inn ny kvittering for nabovarsling når dette er gjort.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.14

Hierarchical code lists

Broader item

Plan

More specialized term