Fristen for nabomerknader har ikke utløpt ennå

Status: Valid

Definition: Fristen for nabomerknader hadde ikke gått ut da saken ble sendt kommunen. Det må innsendes en ny redegjørelse for nabovarslingen som er skrevet etter at fristen for merknader har utløpt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.8

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term