Kommentarer til merknader mangler

Status: Valid

Definition: Det har kommet inn merknader fra naboer eller gjenboere til tiltaket. Ansvarlig søker må sende inn sine kommentarer til nabomerknadene som er innkommet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.7

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term