Krav om utvidet nabovarsling

Status: Valid

Definition: Tiltaket utløser krav til utvidet nabovarsling fordi [Saksbehandler fyller ut]. Du må sende inn en ny kvittering for nabovarsel når utvidet varsel er gjennomført. Eiere og festere av følgede eiendommer må varsles: [Saksbehandler fyller ut].

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.5

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term