Alle naboer er ikke varslet

Status: Valid

Definition: Det er naboer og/eller gjenboere som ikke har fått varsel og som må bli varslet. Du må sende inn en ny kvittering for nabovarsel når alle er varslet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.4

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term