Opplysninger gitt i nabovarsel mangler

Status: Valid

Definition: Du må sende noe som viser hva naboer er varslet om. Dette kan være gjenpart av nabovarsel eller en kopi av et nabovarsel.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.3

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term