Kvittering for nabovarsling mangler

Status: Valid

Definition: Du må sende inn kvittering som viser at alle naboer og gjenboere er varslet om tiltaket.

Updated: 10.08.2021
Date accepted: 23/03/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.2

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term