Varsling av kreditorer mangler

Status: Valid

Definition: Kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen må varsles om riving. Du må sende inn dokumentasjon som viser at disse er varslet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.13

Hierarchical code lists

Broader item

Nabovarsel

More specialized term