Dato for når sikkerhetsnivå er oppnådd

Status: Valid

Definition: Du må sende inn en dato for når tilstrekkelig sikkerhetsnivå vil være i orden.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.21