Tilstrekkelig sikkerhetsnivå

Status: Valid

Definition: Arbeidene som er beskrevet å stå igjen før tilstrekkelig sikkerhetsnivå er oppnådd, er ikke presist nok beskrevet. Det er kun enkelte konkrete mangler som skal rettes innen 14 dager som kan stå igjen. Manglene må presiseres.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.20