Betaling av gebyr

Status: Valid

Definition: Vi kan ikke se at byggesaksgebyret er betalt. Dette må gjøres før igangsettingstillatelse kan gis, jf. vilkår i rammetillatelsen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.18