Driftstillatelse for heis

Status: Valid

Definition: Du må sende inn driftstillatelse for heis før en ferdigattest kan gis.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.17