FDV dokumentasjon

Status: Valid

Definition: Du må sende inn en bekreftelse på at FDV-dokumentasjon er overlevert til byggverkets eier.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.15