Gjenstående arbeider

Status: Valid

Definition: Kommunen vurderer at gjenstående arbeider må defineres som vesentlige mangler. Ny søknad om ferdigattest må sendes inn når arbeidet er fullført.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.14