Erklæringer om ansvarsrett for igangsettingstillatelse

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn alle relevante erklæringer om ansvarsrett før igangsettingstillatelse kan gis. For ansvarlig utførende kan det ettersendes slik at det er kommunen i hende før arbeidene faktisk igangsettes. Alle relevante ansvarsretter for prosjektering og kontroll, må være på plass før en igangsettingstillatelse kan gis.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.3