Kontrollerklæring

Status: Valid

Definition: Vi kan ikke se at det er avgitt kontrollerklæring fra ansvarlig kontrollerende for tiltaket. Du må sende inn en oppdatert gjennomføringsplan med dato for når kontrollerklæringer er avgitt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.26