Slutterklæring fra selvbygger

Status: Valid

Definition: Når selvbygger har alt ansvars i byggesaken, skal det sendes inn en slutterklæring til kommunen. Dette må du sende inn før ferdigattesten kan behandles.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.25