Ferdigstillelse av ansvarsområder

Status: Valid

Definition: Før ferdigattest kan gis, skal alle ansvarsområder være utkvittert i gjennomføringsplanen som "avsluttet". Du må sende inn en ny gjennomføringsplan hvor alle ansvarsområder er utkvittert.

Updated: 10.08.2021
Date accepted: 10/08/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.23