Tiltak til eget bruk

Status: Valid

Definition: Selvbygger kan kun godkjennes for arbeider på egen bolig eller fritidsbolig. Skal bygningen inneholde andre formål eller flere bruksenheter er det krav om ansvarlige foretak.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.20