Erklæringer om ansvarsrett for rammetillatelse

Status: Valid

Definition: Noen ganger kan en rammetillatelse gis uten at det foreligger erklæringer om ansvarsrett for andre en ansvarlig søker. For dette tiltaket må også følgende erklæringer om ansvarsrett sendes inn før søknad om rammetillatelse kan behandles: [Saksbehandler fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.2