Krav om ansvarlig foretak

Status: Valid

Definition: Anledning til å søke ansvarsrett som selvbygger gjelder kun for tiltaksklasse 1. Arbeider i tiltaksklasse 2 og 3 krever ansvarlig foretak

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.19