Selvbyggers kompetanse

Status: Valid

Definition: Du må sende inn en redegjørelse for hvordan selvbygger skal skaffe seg nødvendig kompetanse for å utføre arbeidene i tråd med lov og forskrifter.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.18