Dato for samsvarserklæring

Status: Valid

Definition: Gjennomføringsplanen mangler dato for avgitt samsvarserklæringer for følgende ansvarsområder: [Saksbehandler fyller ut] Ny oppdatert gjennomføringsplan må sendes inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.16