Signert gjennomføringsplan

Status: Valid

Definition: Gjennomføringsplanen mangler signatur fra ansvarlig søker. En signert gjennomføringsplan må sendes inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.12