Komplett gjennomføringsplan

Status: Valid

Definition: Gjennomføringsplanen er ufullstending utfylt. En komplettert gjennomføringsplan må sendes inn. Kommunen har merket seg følgende mangler: [Saksbehandler fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.11