Samsvar mellom ansvarserklæringer og gjennomføringsplanen

Status: Valid

Definition: Det er ikke samsvar mellom innsendte erklæringer om ansvarsrett og gjennomføringsplanen. Ny dokumentasjon må sendes inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.10