Erklæringer om ansvarsrett

Status: Valid

Definition: Tiltaket er ikke tilstrekkelig belagt med ansvar. Det må sendes inn erklæringer om ansvarsrett for følgende ansvarsområder: [Saksbehandler fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.1