Naturgitte forutsetninger

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn en redegjørelse som viser tiltakets tilpasning til de naturgitte forutsetningene.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 16.4