Arkitektonisk utforming

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn en redegjørelse for arkitektonisk utforming med tanke på tiltakets funksjon.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 16.2