Visuelle kvaliteter

Status: Valid

Definition: Tiltaket har i seg selv ikke tilstrekkelige gode visuelle kvaliteter, og må omarbeides. Kommunen har spesielt merket seg følgende: [Saksbehandler fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 16.14