Ivaretakelse av visuelle kvaliteter

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn en redegjørelse for visuelle kvaliteter som viser at pbl § 29-2 blir ivaretatt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 16.13