Krav til universell utforming

Status: Valid

Definition: Krav til universell utforming er tilsynelatende ikke ivaretatt. Det må sendes inn mer dokumentasjon som viser at kravene blir ivareatt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 16.1