Nabovarsling av dispensasjonssøknad fra krav til parkering

Status: Valid

Definition: Dispensasjon fra gjeldende krav til parkering må nabovarsles.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 15.5

Hierarchical code lists

Broader item

Parkering

More specialized term