Dispensasjonssøknad fra krav til parkering

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn en søknad om dispensasjon fra gjeldende krav til parkering. Søknaden må også nabovarsles.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 15.4

Hierarchical code lists

Broader item

Parkering

More specialized term