Byggverkets parkerings- og oppstillingsplasser

Status: Valid

Definition: Parkerings- og oppstillingsplassene er tilsynelatende ikke i henhold til kommuneplanens krav med tanke på byggverkets funksjon. Det må sendes inn en redegjørelse for hvordan bestemmelsene skal ivaretas.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 15.2

Hierarchical code lists

Broader item

Parkering

More specialized term