Dispensasjon fra plankravet

Status: Valid

Definition: Det må dokumenteres at vilkår for dispensasjonen fra plankravet er oppfylt.

Updated: 30.04.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 14.16