Utforming og plassering av uteareal

Status: Valid

Definition: Uteoppholdsarealene har tilsynelatende ikke en egnet utforming og plassering. Det må sendes inn nærmere dokumentasjon som viser at bestemmelsene ivaretas.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.4