Vilkår om sammenføyning

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn dokumentasjon på at vilkår om sammenføyning er oppfylt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.16