Byggverkets kjøreatkomst

Status: Valid

Definition: Kjøreatkomsten er tilsynelatende ikke tilpasset byggverkets funksjon med tanke på krav om trinnfri gangadkomst, jf. TEK §§ 8-4 og 8-6. Det må sendes inn nærmere dokumentasjon som viser at bestemmelsene ivaretas.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.14