Utredning om fare for skred

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn en utredning fra fagkyndig om hvordan risikoen for skred kan berøre tiltaket.

Updated: 10.08.2021
Date accepted: 23/03/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.9