Sikkerhet med hensyn til storm/stormflo

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn en utdypende dokumentasjon på at sikkerheten med hensyn til flom og/eller stormflo likevel er ivaretatt for tiltaket.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.6