Utredning om storm/stormflo

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn en utredning fra fagkyndig om hvordan risikoen for flom og/eller stormflo kan berøre tiltaket.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.2