Sikkerhet med hensyn til skred

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn dokumentasjon på at sikkerheten med hensyn til skred er ivaretatt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.13