Sikkerhetsklasse for skred

Status: Valid

Definition: Det må sendes inn en redegjørelse for valgt sikkerhetsklasse for skred.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.11