Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn

Status: Valid

Definition: Du må sende inn dokumentasjon som viser at forurensningsmyndigheten har godkjent tiltaksplan for forurenset grunn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 10.3