Informasjon om tiltakshaver er mangelfull

Status: Valid

Definition: Du må sende inn komplett informasjon om hvem som er tiltakshaver for tiltaket. Kommunen må vite navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for tiltakshaver. Det skal også sendes inn informasjon om hvor faktura for byggesaksgebyret skal sendes.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.91

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term